Vyberte stránku

 PRAVIDLA SOUTĚŽE

Letní soutěž o 3 online kurzy „12 skoků k sebedůvěře“ pro zvýšení vlastní sebedůvěry v hodnotě 1599,- Kč.
Staň se sama sebou, 8. 7. 2019

Pořadatel soutěže: Axia Management Academy, z.ú., Svornosti 914/29, 150 00 Praha – Smíchov, IČ: 06283276

Organizátor soutěže: Axia Management Academy z.ú., Svornosti 914/29, 150 00 Praha – Smíchov, IČ: 06283276

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je realizována v termínu 8. 7. 2019 – 14. 7. 2019 (včetně uvedených dnů) na území České a Slovenské republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti www.Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Stan.se.sama.sebou/

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání komentáře k soutěžnímu statusu s textem „CHCI BÝT ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÁ“. Účastník soutěže může vložit neomezený počet soutěžních příspěvků a komentovat soutěžní příspěvek.

2-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 3 výherce. Porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI

3 výherci získají v této soutěži online kurz „12 skoků k sebedůvěře“ v hodnotě 1599 Kč.

Výherci soutěže budou oznámeni na Facebook stránce https://www.facebook.com/Stan.se.sama.sebou/ nejpozději 16. 7. 2019.

Výhercům bude předán 100% slevový kupón na online kurz s pokyny k odběru do zpráv Facebook stránky nejpozději do 16. 7. 2019 (včetně tohoto dne).

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstupem na internetovou adresu https://www.facebook.com/Stan.se.sama.sebou/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/Stan.se.sama.sebou/. Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

6. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Stan.se.sama.sebou/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Ostravě dne 8. 7. 2019

Vlož svůj e-mail a nastartuj se!

Každý den po 30 dnů Ti to Tvé e-mailové schránky přijde krásně graficky zpracovaný citát, který rozjasní Tvůj den. Někdy povzbudí a namotivuje, někdy přímo "nakopne". Užij si je!

Vše proběhlo v pořádku.